Meg og min filosofi

“It´s more important to understand the imbalances in your body´s basic systems and restore balance, rather than name the disease and match the pill to the ill.” (Mark Hyman, funksjonellmedisinsk lege)

 

Jeg har alltid vært en mat-nerd. Denne lidenskapen har stått i fokus siden jeg var barn. Etter at jeg i 2012 fikk påvist en rekke ubalanser i min egen kropp, har mat blitt mer enn bare en hobby. Mat har blitt en livsstil, et redskap og en særdeles viktig del av min hverdag.

I to år jobbet jeg knallhardt for å få kroppen på rett kjøl, og ble kvitt en rekke vondter jeg hadde slitt med i en årrekke. Denne “helse-reisen” ble en stor aha-opplevelse og begynnelsen på en enda lengre reise.

I 2015 ble jeg mamma, og kosthold og helse fikk ikke noe mindre fokus i tiden som fulgte. Etter fem år med intense selvstudier innen helse og kost, tok jeg eksamen som kostholdsveileder på Tunsberg Medisinske Skole i 2017.

Nå etterlyser jeg en helserevolusjon!

Altfor mange mennesker går i dag rundt med redusert livskvalitet, plager og vondter som de ikke vet hva de skal gjøre med. Og alt for mange får ikke hjelp av legen sin. Jeg var selv en av de mange. Jeg brenner nå for at flere skal innse at det finnes andre veier å gå enn bare symptombehandling og standard medisinering.

Å gjenopprette god helse innebærer mer enn bare kosthold, men jeg anser ernæring som en svært viktig brikke, og ønsker å være en bidragsyter til økt kunnskap om ernæringes betydning for helsa. Jeg ønsker å motivere og inspirere til en bedre hverdag. Bloggen min, Tankekilden, er et forsøk på det. Her deler jeg innlegg om helse i et større perspektiv, boktips og oppskrifter fra mine egne kjøkkeneksperimenter!

På min egen helsereise har jeg blitt kjent med flere dyktige funksjonellmedisinske leger og andre behandlere, og jeg har også jobbet tett med noen av disse. Jeg har, som dem, tro på at en helserevolusjon er påtrengende nødvendig i verden i dag. Vi behøver å endre vårt syn på hva helse og sykdom er, og på hva vi kan gjøre for å ivareta optimal helse!

Mange der ute sliter med helsa, og de som er friske lever også under belastningene fra vår moderne levesett. Er man først blitt syk, så er det viktig med kompetent hjelp til å legge puslespillet slik at man kan bli frisk. For de som er friske, er det viktig å fortsette med, og kanskje også innføre nye, gode vaner som gjør at helsa ivaretas.

 

Helsereise2

Min kostfilosofi

Min kostholdsfilosofi støtter seg ikke til èn enkelt kostholdsretning. Jeg er ikke tilhenger av kategoriseringer og båser. Er det noe jeg har lært på veien, så er det få ting i verden som er svart-hvitt, og sjelden finnes det èn riktig fasit.

 1. Rom for å leve
  Sære dietter, tellling av kalorier, beinhard trening, og rumlende mager har jeg lite til overs for. Jeg er ikke tilhenger av rigide retningslinjer som ikke gir rom for å leve. Den gode nyheten er det på ingen måte er nødvendig for å være slank og frisk!
 2. Tro på tradisjoner
  Min filosofi baserer seg på å spise mest av de matvarene vi har spist lengst, og minst av de matvarene vi har spist kortest, enkelt og greit. Det vi har spist lengst, er nemlig det vi med mest sannsynlighet er best tilpasset. Fokuset er på «ren» mat som er minst mulig tuklet med.
 3. Bredde og variasjon
  Jeg har tro på at mennesket er altetende, og fungerer best på en kombinasjon av animalsk og vegetabilsk mat. Hvilke ratioer mellom fett, proteiner og karbohydrater kan variere fra person til person. Her er det viktig å lytte til sin egen kropp, fremfor å sette sin lit til fete overskrifter i VG.
 4. Næringstetthet
  Essensen i min filosofi er næringsstoffene. At maten inneholder mye av dem, rett og slett. Så kroppen får nok. Ikke bare nok til å unngå mangelsykdommer, men nok til å vedlikeholde og bygge kroppen mest mulig optimalt. Her tror jeg det er mye å hente for veldig mange, og min mening er at myndighetenes retningslinjer også kommer noe til kort på dette området, spesielt for dem som allerede sliter med helsa.

 

Vil du lese mer om mitt syn på helse, kosthold og hvorfor jeg mener en helserevolusjon er nødvendig, sjekk ut denne artikkelen!

Kristine