Vi trenger en helserevolusjon.

Vårt syn på helse må utfordres. Vår forståelse av kroppen og hvordan den fungerer må opp til revisjon. Revolusjonen starter i det små. I dine og mine hverdagsvalg. Jeg heier på økt kunnskap, større forståelse, mer motivasjon. Jeg heier på livskvalitet, hverdagsglede og kroppens egen evne til å gjenfinne balanse! Hvorfor vi trenger en helserevolusjon, kan du lese mer om her!

When diet is wrong, medicine is of no use.
When diet is right, medicine is of no need.