Vi trenger en helserevolusjon.

Vårt syn på helse må utfordres. Vår forståelse av kroppen og hvordan den fungerer må opp til revisjon. Revolusjonen starter i det små. I dine og mine hverdagsvalg. Jeg heier på økt kunnskap, større forståelse, mer motivasjon. Jeg heier på livskvalitet, hverdagsglede og kroppens egen evne til å gjenfinne balanse!

When diet is wrong, medicine is of no use.
When diet is right, medicine is of no need.